top of page

izzyRest - dowozy/ dostawy na telefon

W każdej wersji programu dla restauracji izzyRest od wersji POS dostępny jest wbudowany moduł "Klienci telefoniczni" ułatwiający obsługę dostaw i dowozów na telefon.

Poniżej krótki opis/poradnik jak skonfigurować i używać modułu dostaw

Tryb obsługi klienci telefoniczni jest wykorzystywany w lokalach oferujących sprzedaż z dostawą produktów do klienta. Moduł ten pozwala na identyfikację klienta po numerze telefonu, kontrolę czasu dostawy, przypisanie kierowcy do rachunku oraz  sprawdzenie ostatnich zamówień danego klienta:

1.png
Utworzenie nowego zamówienia:
 • w przypadku nowego klienta – należy wybrać opcję 'Nowy klient', wypełnić kartę danych klienta, po zaakceptowaniu danych system zapyta o czas realizacji zamówienia (można wybrać ilość minut lub wprowadzić określoną godzinę), następnie przejdzie automatycznie do okna nowego rachunku;

 

 • w przypadku kolejnego zamówienia klienta – należy najpierw odszukać klienta na liście. Można to zrobić poprzez wpisanie jego numeru telefonu lub korzystając z funkcji 'Szukaj w aktywnej kolumnie', następnie wybierając 'Utwórz zamówienie' otworzyć nowy rachunek z zamówieniem klienta. Nowe zamówienie można również utworzyć wchodząc w okno historia klienta i klikając opcję 'powtórz' lub 'nowe zamówienie'.

2.png

Korzystając z funkcji 'Zmiana danych klienta' możliwe jest zaktualizowanie dotychczasowych danych klienta. Funkcja 'Historia klienta’ pozwala na sprawdzenie dotychczas zamawianych przez klienta produktów, powtórzenie ostatniego zamówienia oraz anulowanie zamówienia. Anulowanie nie powoduje usunięcia dokumentu sprzedaży jeśli został wystawiony. Powoduje tylko zmianę formy płatności na taką jak została ustawiona w parametrach systemu. 

3.png

Po wybraniu opcji 'Zamówienia do realizacji' przechodzimy do widoku umożliwiającego kontrolę zamówień telefonicznych. Tutaj po zaznaczeniu wybranego zamówienia w kolumnie 'Zaznacz' możemy:

4.png
 •  wydrukować rachunek wstępny;

 • zamknąć rachunek (do wyboru są trzy formy płatności: gotówka, karta i dodatkowo jedna dowolna do ustawienia w parametrach oraz rozchód wewnętrzny);

 • oznaczyć zamówienie jako w drodze;

 • oznaczyć zamówienie jako zrealizowane;

 • przydzielić kierowcę do rachunku;

 • sprawdzić czas realizacji zamówienia oraz ilość minut jaka upłynęła od momentu złożenia zamówienia;

 • sprawdzić status zamówienia określony na wyświetlaczu kuchennym KDS.

 

Z prawej strony okna widzimy funkcje dodatkowe. Menu rozwija się po naciśnięciu ikony 

Korzystając z tych funkcji można:

5.png
6.png
 • sprawdzić szczegóły rachunku; 

 • przejść do okna rachunku w celu jego edycji;

 • wydrukować rachunek wstępny;

 • przejąć rachunki otwarte przez innych użytkowników systemu;

 • przydzielić kelnera do rachunku; 

 • Zamknąć okno;

 • strzałki (góra/dół) umożliwiają przesuwanie zamówień w przypadku dużej ich ilości na ekranie.

Rachunek utworzony dla danego klienta, automatycznie opisany zostaje za pomocą danych wprowadzonych w jego karcie danych osobowych (imieniem, nazwiskiem, adresem, numerem telefonu). Dane te mogą zostać wydrukowane na bonie kuchennym lub rachunku wstępnym, który może służyć jako informacja dla kierowcy o miejscu dostawy.

 

Wszystkie rachunki utworzone w trybie obsługi telefonicznej są również widoczne w oknie otwartych rachunków. Tam można korzystać z pozostałych, dostępnych w systemie funkcji odnoszących się do obsługi rachunku, np. zamknięcia rachunku na fakturę VAT, podziału rachunku czy też zamknięcia z inną formą płatności.

 

Rachunki utworzone w module klientów telefonicznych mogą mieć automatycznie doliczany koszt dostawy zgodny ze zdefiniowanymi rejonami dostaw.

Konfiguracja ustawień:

Rejony dostaw powiązane z ulicami oraz kosztem dostawy można zdefiniować wchodząc w definicje -> Ekran kelnerski -> Rejony dostaw/ulice;

Należy wprowadzić ulice i powiązać je z odpowiednim rejonem dostawy.

7.png

Koszt dostawy może być taki sam dla całego rejonu lub uzależniony od wartości zamówienia (progi kosztów). Zdjęcie poniżej:

8.png

Po zdefiniowaniu rejonów dostaw, koszt dostawy będzie doliczany do rachunku automatycznie.

W tym celu należy wprowadzić w karcie produktów produkt jaki ma być doliczany jako dostawa, a następnie ustawić go w parametrach (zdjęcie poniżej).

 

Konfiguracja pozostałych ustawień dla modułu znajduje się w: 

Parametry -> opcje POS i kolory -> Klienci telefoniczni:

9.png

Z modułem klientów telefonicznych współpracuje aplikacja izzyCALL. Aplikacja na telefon z systemem android przechwytująca numer telefonu klienta i automatycznie wprowadzająca ten numer do programu izzyRest.

bottom of page