izzyRest - Pytania i odpowiedzi

Jak pobrać aktualizację programu?


Aby pobrać aktualizację programu wejdź w części biurowej w zakładkę izzyRest

->informacje->’pobierz aktualizację programu’. Pamiętaj, aby pobrać aktualizację najpierw w bazie głównej, a następnie na wszystkich dodatkowych komputerach, na których pracuje program. Przed pobraniem aktualizacji wykonaj kopię zapasową programu.
Czy mogę usunąć produkt do sprzedaży z programu?


Jeśli produkt nie był używany można go usunąć. Jeśli natomiast produkt był już sprzedawany i znajduje się w historii sprzedaży wówczas program nie pozwoli go usunąć. Można go ukryć odznaczając jego widoczność w punktach sprzedaży lub przenieś do grupy archiwalnej nie widocznej w części POS.
Nie mogę wydrukować faktury proforma.


Sprawdź czy masz zapisany wzór wydruku faktury proforma w katalogu izzyRest w folderze RPT. Jeśli nie, pobierz plik proforma.fr3 ze strony pliki.merco.pl i zapisz w folderze RPT.
Pojawił się komunikat 'zbyt wielu użytkowników w stosunku do posiadanej licencji'.


Program pozwala na pracę na tylu komputerach na ile stanowisk wykupiona została licencja. Jeśli zbyt wielu użytkowników próbuje podłączyć się do programu wówczas pojawi się komunikat 'zbyt wielu użytkowników w stosunku do posiadanej licencji'. Aby wyczyścić informacje o podłączonych komputerach do bazy wejdź w części biurowej w zakładkę izzyRest->Baza danych->'Wyczyść tabelę licencji'.
Surowiec na inwentaryzacji ma cenę 'zero'.


Aby móc zinwentaryzować surowiec należy najpierw wprowadzić go na stan magazynu poprzez operację magazynową (np. PZ). Operacja przyjęcia wprowadza zarówno ilość, jak i cenę surowca. Nie można wprowadzić surowca operacją inwentaryzacyjną.

logo MERCO bez tekstu.png

merco systemy komputerowe

nowoczesne i przyjazne rozwiązania dla rynku HORECA

ul. Włodzimierza Tetmajera 65C, 31-352 Kraków

NIP 677 236 82 17

nr konta 28 1140 2004 0000 3302 7419 2037

tel. 12 376 74 41 

mail merco@merco.pl

  • Facebook Social Icon

© 2017 MERCO Systemy Komputerowe